• Điện thoại cổ

  Đồ trang trí

  Tranh ghép trang trí

  Kệ sắt trang trí

  LXRP101220
  Điện thoại cổ điển

  Mã SP : LXRP101220

  LXRP101219
  Điện thoại cổ điển

  Mã SP : LXRP101219

  LXRP101218
  Điện thoại cổ điển

  Mã SP : LXRP101218

  LXRP101217.
  Điện thoại cổ điển

  Mã SP : LXRP101217

  LXRP101216.1
  Điện thoại cổ điển

  Mã SP : LXRP101216

  LXRP101215
  Điện thoại cổ điển

  Mã SP : LXRP101215

  PC388
  Bàn ghế ngoài trời PC388

  Mã SP : PC388

  Bộ bàn ghế hoa sắt nghệ thuật gồm:  01 bàn + 04 ghế: 21.500.000 đ

  Màu sắc: Đen, trắng, xanh, đồng

  Chất liệu: Hợp kim nhôm

   

  PC144
  Bàn ghế ngoài trời PC144

  Mã SP : PC144

  Bộ bàn ghế hoa sắt nghệ thuật gồm:  01 bàn + 04 ghế: 13.700.000 đ

  Màu sắc: Đen, trắng, xanh, đồng

  Chất liệu: Hợp kim nhôm

  PC152
  Bàn ghế ngoài trời PC152

  Mã SP : PC152

  Bộ bàn ghế hoa sắt nghệ thuật gồm:  01 bàn + 02 ghế: 6.500.000 đ

  Màu sắc: Đen, trắng, xanh, đồng

  Chất liệu: Hợp kim nhôm

   

  PC153
  Bàn ghế ngoài trời PC153

  Mã SP : PC153

  Bộ bàn ghế hoa sắt nghệ thuật gồm:  01 bàn + 02 ghế: 5.800.000 đ

  Màu sắc: Đen, trắng, xanh, đồng

  Chất liệu: Hợp kim nhôm

   

  PC288
  Bàn ghế ngoài trời PC288

  Mã SP : PC288

  Bộ bàn ghế hoa sắt nghệ thuật gồm: 01 bàn + 04 ghế: 12.500.000 đ

  Màu sắc: Đen, trắng, xanh, đồng

  Chất liệu: Hợp kim nhôm

   

  PC422
  Bàn ghế ngoài trời PC422

  Mã SP : PC422

  Bộ bàn ghế hoa sắt nghệ thuật gồm 2 loại:

  - Loại 1: 01 bàn + 02 ghế: 8.800.000 đ

  - Loại 2: 01 bàn + 04 ghế: 12.100.000 đ

  Màu sắc: Đen, trắng, xanh, đồng

  Chất liệu: Hợp kim nhôm

   

  LXRM85
  Tranh Mosaic LiLy

  Mã SP : LXRM85

  LXRM84
  Tranh Mosaic Red

  Mã SP : LXRM84

  LXRM83
  Tranh Mosaic Cherry

  Mã SP : LXRM83

  LXRM82
  Tranh Mosaic Gomi

  Mã SP : LXRM82

  TB2rGP7aXXXXXbGXXXXXXXXXXXX_!!82172788
  Tranh Mosaic Wink

  Mã SP : LXRM81

  TB2Uvg_aXXXXXaQXpXXXXXXXXXX
  Tranh Mosaic backdrop

  Mã SP : LXRM80

  HS1304.2
  Kệ hoa sắt nghệ thuật HS1304

  Mã SP : HS1304

  HS0016.1
  Kệ hoa sắt nghệ thuật HS0016

  Mã SP : HS0016

  Kệ hoa sắt nghệ thuật:

  Loại 1: Kích thước (DxRxC): 100x20x12 cm giá: 1.100.000 đ

  Loại 2: Kích thước (DxRxC): 150x25x12 cm giá: 1.350.000 đ

  TB2AuHKa0bJ8KJjy1zjXXaqapXa
  Kệ hoa sắt nghệ thuật HS2020

  Mã SP : HS2020

  Kệ hoa sắt nghệ thuật:

  Loại 1: Chiều dài 120 cm giá: 1.250.000 đ

  Loại 2: Chiều dài 150 cm giá: 1.390.000 đ

  HS0020.1
  Kệ hoa sắt nghệ thuật HS0020

  Mã SP : HS0020

  Kệ hoa sắt nghệ thuật:

  Loại 1: Kích thước (DxRxC): 76x23x73 cm giá: 690.000 đ

  Loại 2: Kích thước (DxRxC): 83x25x83 cm giá: 750.000 đ

  HS1102
  Kệ hoa sắt nghệ thuật HS1102

  Mã SP : HS1102

  HS2233
  Kệ hoa sắt nghệ thuật HS2233

  Mã SP : HS2233

  Kệ hoa sắt nghệ thuật:

  Loại 1: Kích thước (RxC): 53×70 cm giá: 550.000 đ

  Loại 2: Kích thước (RxC): 53×95 cm giá: 630.000 đ

  Loại 3: Kích thước (RxC): 53×118 cm giá: 780.000 đ

  Loại 3: Kích thước (RxC): 53×118 cm giá: 680.000 đ

  Chất liệu: Kim loại