Kệ sắt trang trí

Hiển thị tất cả 9 kết quả

HS0016.1
Kệ hoa sắt nghệ thuật HS0016

Mã SP : HS0016

Kệ hoa sắt nghệ thuật:

Loại 1: Kích thước (DxRxC): 100x20x12 cm giá: 1.100.000 đ

Loại 2: Kích thước (DxRxC): 150x25x12 cm giá: 1.350.000 đ

HS0020.1
Kệ hoa sắt nghệ thuật HS0020

Mã SP : HS0020

Kệ hoa sắt nghệ thuật:

Loại 1: Kích thước (DxRxC): 76x23x73 cm giá: 690.000 đ

Loại 2: Kích thước (DxRxC): 83x25x83 cm giá: 750.000 đ

HS1004.2
Kệ hoa sắt nghệ thuật HS1004

Mã SP : HS1004

Kệ hoa sắt nghệ thuật HS1004:

Loại 1: Kích thước (RxC): 55×82 cm giá: 650.000 đ

Loại 2: Kích thước (RxC): 65x92cm giá: 750.000 đ

Màu sắc: Trắng, đen

Chất liệu: Kim loại

HS1058
Kệ hoa sắt nghệ thuật HS1058

Mã SP : HS1058

Kệ hoa sắt nghệ thuật:

Loại 1: Kích thước (RxC): 32×65 cm giá: 410.000 đ

Loại 2: Kích thước (RxC): 36×80 cm giá: 480.000 đ

Loại 3: Kích thước (RxC): 44×95 cm giá: 510.000 đ

Màu sắc: Trắng, đen

Chất liệu: Kim loại

HS1100
Kệ hoa sắt nghệ thuật HS1100

Mã SP : HS1100

Kệ hoa sắt nghệ thuật:

Kích thước (RxC): 68×65 cm giá: 680.000 đ

Màu sắc: Trắng, đen

Chất liệu: Kim loại

HS1102
Kệ hoa sắt nghệ thuật HS1102

Mã SP : HS1102

HS1304.2
Kệ hoa sắt nghệ thuật HS1304

Mã SP : HS1304

TB2AuHKa0bJ8KJjy1zjXXaqapXa
Kệ hoa sắt nghệ thuật HS2020

Mã SP : HS2020

Kệ hoa sắt nghệ thuật:

Loại 1: Chiều dài 120 cm giá: 1.250.000 đ

Loại 2: Chiều dài 150 cm giá: 1.390.000 đ

HS2233
Kệ hoa sắt nghệ thuật HS2233

Mã SP : HS2233

Kệ hoa sắt nghệ thuật:

Loại 1: Kích thước (RxC): 53×70 cm giá: 550.000 đ

Loại 2: Kích thước (RxC): 53×95 cm giá: 630.000 đ

Loại 3: Kích thước (RxC): 53×118 cm giá: 780.000 đ

Loại 3: Kích thước (RxC): 53×118 cm giá: 680.000 đ

Chất liệu: Kim loại