Shop

Showing 1–24 of 126 results

LXRD11116
Bàn ghế ngoài trời patio

Mã SP : PC005

Bàn ghế ngoài trời patio gồm 2 loại:

- Loại 1: 01 bàn + 02 ghế: 6.400.000 đ

- Loại 2: 01 bàn + 04 ghế: 8.400.000 đ

Màu sắc: Trắng, đen, đồng, xanh

Chất liệu: Hợp kim nhôm

PC038
Bàn ghế ngoài trời PC038

Mã SP : PC038

Bàn ghế ngoài trời PC038 gồm 2 loại:

- Loại 1: 01 bàn + 02 ghế: 7.850.000 đ

- Loại 2: 01 bàn + 04 ghế: 11.125.000 đ

- Quy cách: Bàn (RxC): 80×69 cm; Ghế (DxRxC): 53x55x80 cm; Khoảng cách từ đệm ghế xuống đất là: 40cm

Màu sắc: Trắng.

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Phong cách: Thiết kế hiện đại, đơn giản.

PC051
Bàn ghế ngoài trời PC051

Mã SP : PC051

Bàn ghế ngoài trời PC051 gồm 2 loại:

- Loại 1: 01 bàn + 02 ghế: 7.450.000 đ

- Loại 2: 01 bàn + 04 ghế: 9.950.000 đ

Màu sắc: Trắng, đen, đồng, xanh

Chất liệu: Hợp kim nhôm

PC061
Bàn ghế ngoài trời PC061

Mã SP : PC061

Bộ bàn ghế hoa sắt nghệ thuật gồm: 01 bàn + 02 ghế: 7.500.000 đ

Màu sắc: Đen, trắng, xanh, đồng

Chất liệu: Hợp kim nhôm

PC-068
Bàn ghế ngoài trời PC068

Mã SP : PC068

Bộ bàn ghế hoa sắt nghệ thuật gồm 2 loại:

- Loại 1: 01 bàn + 02 ghế: 7.950.000đ

- Loại 2: 01 bàn + 04 ghế: 10.750.000 đ

Màu sắc: Đen, trắng, đồng, xanh

Chất liệu:  Hợp kim nhôm

PC127.1
Bàn ghế ngoài trời PC127

Mã SP : PC127

Bộ bàn ghế hoa sắt nghệ thuật gồm 2 loại:

- Loại 1: 01 bàn + 02 ghế: 5.700.000 đ

- Loại 2: 01 bàn + 04 ghế: 7.900.000 đ

Màu sắc: Đen, trắng, xanh, đồng

Chất liệu: Hợp kim nhôm

PC128
Bàn ghế ngoài trời PC128

Mã SP : PC128

Bộ bàn ghế hoa sắt nghệ thuật gồm 2 loại:

- Loại 1: 01 bàn + 02 ghế: 8.900.000 đ

- Loại 2: 01 bàn + 04 ghế: 11.800.000 đ

Màu sắc: Đen, trắng, xanh, đồng

Chất liệu: Hợp kim nhôm

PC142,
Bàn ghế ngoài trời PC142

Mã SP : PC142

Bộ bàn ghế hoa sắt nghệ thuật gồm:  01 bàn + 04 ghế: 13.200.000 đ

Màu sắc: Đen, trắng, xanh, đồng

Chất liệu: Hợp kim nhôm

 

 

PC144
Bàn ghế ngoài trời PC144

Mã SP : PC144

Bộ bàn ghế hoa sắt nghệ thuật gồm:  01 bàn + 04 ghế: 13.700.000 đ

Màu sắc: Đen, trắng, xanh, đồng

Chất liệu: Hợp kim nhôm

PC152
Bàn ghế ngoài trời PC152

Mã SP : PC152

Bộ bàn ghế hoa sắt nghệ thuật gồm:  01 bàn + 02 ghế: 6.500.000 đ

Màu sắc: Đen, trắng, xanh, đồng

Chất liệu: Hợp kim nhôm

 

PC153
Bàn ghế ngoài trời PC153

Mã SP : PC153

Bộ bàn ghế hoa sắt nghệ thuật gồm:  01 bàn + 02 ghế: 5.800.000 đ

Màu sắc: Đen, trắng, xanh, đồng

Chất liệu: Hợp kim nhôm

 

PC155
Bàn ghế ngoài trời PC155

Mã SP : PC155

Bộ bàn ghế hoa sắt nghệ thuật gồm:  01 bàn + 02 ghế: 10.200.000 đ

Màu sắc: Đen, trắng, xanh, đồng

Chất liệu: Hợp kim nhôm

 

PC263
Bàn ghế ngoài trời PC263

Mã SP : PC263

Bộ bàn ghế hoa sắt nghệ thuật gồm:  01 bàn + 02 ghế: 8.200.000 đ

Màu sắc: Đen, trắng, xanh, đồng

Chất liệu: Hợp kim nhôm

 

PC288
Bàn ghế ngoài trời PC288

Mã SP : PC288

Bộ bàn ghế hoa sắt nghệ thuật gồm: 01 bàn + 04 ghế: 12.500.000 đ

Màu sắc: Đen, trắng, xanh, đồng

Chất liệu: Hợp kim nhôm

 

PC388
Bàn ghế ngoài trời PC388

Mã SP : PC388

Bộ bàn ghế hoa sắt nghệ thuật gồm:  01 bàn + 04 ghế: 21.500.000 đ

Màu sắc: Đen, trắng, xanh, đồng

Chất liệu: Hợp kim nhôm

 

PC422
Bàn ghế ngoài trời PC422

Mã SP : PC422

Bộ bàn ghế hoa sắt nghệ thuật gồm 2 loại:

- Loại 1: 01 bàn + 02 ghế: 8.800.000 đ

- Loại 2: 01 bàn + 04 ghế: 12.100.000 đ

Màu sắc: Đen, trắng, xanh, đồng

Chất liệu: Hợp kim nhôm

 

PC511
Bàn ghế ngoài trời PC511

Mã SP : PC511

Bộ bàn ghế hoa sắt nghệ thuật gồm 2 loại:

- Loại 1: 01 bàn + 02 ghế: 8.200.000 đ

- Loại 2: 01 bàn + 04 ghế: 10.800.000 đ

Màu sắc: Đen, trắng, xanh, đồng

Chất liệu: Hợp kim nhôm

 

PC611
Bàn ghế ngoài trời PC611

Mã SP : PC611

Bộ bàn ghế hoa sắt nghệ thuật gồm:  01 bàn + 06 ghế: 15.500.000 đ

Màu sắc: Đen, trắng, xanh, đồng

Chất liệu: Hợp kim nhôm

 

PC006
Bàn ghế PC006

Mã SP : PC006

Bàn ghế ngoài trời PC006 gồm 2 loại:

- Loại 1: 01 bàn + 02 ghế: 6.320.000 đ

- Loại 2: 01 bàn + 04 ghế: 8.750.000 đ

- Quy cách có 2 loại: rộng 62cm & 65 cm

Màu sắc: Trắng, đen, đồng giả cổ, xanh.

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Phong cách: Thiết kế hiện đại, đơn giản

LXRD11114
Bình gốm sứ

Mã SP : LXRD11114

LXRD11115
Bộ bàn ghế ngoài trời Ping

Mã SP : PC001

Bộ bàn ghế hoa sắt nghệ thuật : 01 bàn + 2 ghế

Màu sắc: Trắng, đen, đồng, xanh

Chất liệu: Hợp kim nhôm

CT-06
CT-06

Mã SP : CT-06

- Kích thước viên: 20x20x4mm

- Kích thước vỉ: 327x327mm

- Chất liệu: Thủy tinh

- Xuất xứ: Trung Quốc

PC138
Ghế PC138

Mã SP : PC138

Ghế ngoài trời PC138:

- Quy cách: Ghế (DxRxC): 116x50x80 cm; Khoảng cách từ đệm ghế xuống đất là: 38cm

- Màu sắc: Trắng, đen, đồng, xanh

- Chất liệu: Hợp kim nhôm

- Phong cách: Thiết kế hiện đại, đơn giản

HS0016.1
Kệ hoa sắt nghệ thuật HS0016

Mã SP : HS0016

Kệ hoa sắt nghệ thuật:

Loại 1: Kích thước (DxRxC): 100x20x12 cm giá: 1.100.000 đ

Loại 2: Kích thước (DxRxC): 150x25x12 cm giá: 1.350.000 đ